O NAS/OFERTA

Biuro rachunkowe CYFERKA powstało z myślą o klientach, chcących zapewnić profesjonalną obsługę finansowo-księgową dla swojej firmy.

Świadczymy  usługi w zakresie obsługi finansowo-księgowej małych i średnich firm.
Księgowość pełna (księgi handlowe):
– przygotowanie polityki rachunkowości;
– zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych;
– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
– sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania   finansowego;

Księgowość uproszczona – podatkowa księga przychodów i rozchodów:
– prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT;
– zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz przygotowanie rozliczenia rocznego;

Księgowość uproszczona – karta podatkowa, ryczałt:
– obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
– sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A, PIT-28;