Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) od 01.04.2015 będzie wynosić 1,80% podstawy wymiaru, a nie jak obecnie 1,93%.